خرده داستان

 

 

 

 لالايي

 

 

 

 

آخرين برگ از درخت افتاد

 

رفتگر با خش خش جارو

 

به سنگفرش پياده رو

 

نفس مي بخشيد

 

باغچه آرام آرام به خواب رفت.

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 12:7 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

 

بیقرار

 

 

 

شیشه را شکست و افتاد

 

پای دیوار خرابه ، کنار خرده ها

 

و طی چند سال همنشینی با آنها

 

رفته رفته

 

سنگ ، صبور شد.

 

 

 

 

نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393ساعت 13:41 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

 

ورودی

 

 

 

 

جواز دفن را گرفت

 

و در گورستانی متروکه 

 

نزدیک شهر مردگان

 

آرزو را به خاک سپرد

 

                           مهاجر

 

 

 

 

 

 

 

  

نوشته شده در شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 16:43 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

 

دریا

 

 

 

روی شمایل گردن آویز اش حک شده بود

 

   فقیر نیستم

 

                فقط گرسنه ام

 

و با هر نگاه ، ماهی می شد

 

                                 نازنین 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 7:46 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

امید

 

 

 

 

 

 

تمام داروخانه ها و بازار سیاه را زیر پا گذاشته بود

 

با این که می دانست ، برای درمان بیماری اش

 

هیچ داروی شناخته شده ایی وجود ندارد

 

                                              دل مرده

 

 

 

 

نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 12:50 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

 

 

متهم

 

 

 

 

با عفو مشروط از بند اوهام رها شده بود

 

طی سفری جانفرسا خود را

 

نزدیک مرز واقعییت رساند

 

و در آنجا به جرم بی کسی

 

اسیر خیالات شد

 

                        انسان نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 16:42 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

 

سوت و کور

 

 

 

 

همیشه حرفی برای گفتن داشت

 

ولی گوشه ایی نشسته بود

 

و به همهمه ایی که نمی شنید

 

گوش می داد

 

                  سکوت

 

 

 

 

 

                                        

نوشته شده در شنبه هشتم آذر 1393ساعت 13:25 توسط سهیل میرزایی|

 

 

 

نقاش

 

 

 

 

 

 

دلخوشی دیگری نداشت ، به جز یک بوم

 که ساعتها جلوی آن می ایستاد

 

و با قلم موی خیال ، روی طرح دنیا

 

رنگ فراموشی می زد

 

روانی

 

 

 

 

 

نوشته شده در سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 13:52 توسط سهیل میرزایی|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت